Політика конфіденційності

Ця політика конфіденційності та захисту персональних даних визначає порядок одержання, зберігання, обробки й використання інформації, що була отримана в процесі використання сайту: Herbals-ua.com (надалі – Сайт).

Інтернет-магазин Herbals-ua.com відповідально ставиться до дотримання права кожного відвідувача нашого Сайту на конфіденційність персональних даних і вживає найсучасніші технічні й організаційні заходи для забезпечення високого рівня захисту оброблюваних персональних даних від несанкціонованого доступу.

Використовуючи сайт цього інтернет-магазину, користувач (надалі – Користувач) підтверджує, що ознайомився та повністю (однозначно) погодився з умовами цієї політики конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

Користувач не має права використовувати Сайт, якщо не згодний та не погоджується з умовами цієї політики конфіденційності.

Політика конфіденційності розроблена відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», інших законів та підзаконних нормативно-правових актів, які регулюють відносини у сфері захисту персональних даних.

Чинна політика конфіденційності стосується лише Сайту інтернет-магазину Herbals-ua.com. Цей інтернет-магазин не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступним на Сайті.

Обробка персональних даних здійснюється Інтернет-магазином Herbals-ua.com лише за згодою суб’єкта персональних даних.

 

 1. У цій політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

Адміністрація сайту інтернет-магазину (надалі – Адміністрація) – уповноважені співробітники на управління Сайтом, що діють від імені інтернет-магазина Herbals-ua.com, які організовують і здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії або операції, що здійснюються з персональними даними.

Розпорядник персональних даних – фізична чи юридична особа, якій власником персональних даних або законом надано право обробляти ці дані. Не є розпорядником персональних даних особа, якій власником та/або розпорядником бази персональних даних доручено здійснювати роботи технічного характеру з базою персональних даних без доступу до змісту персональних даних.

Одержувач – фізична чи юридична особа, якій надаються персональні дані, у тому числі третя особа.

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, що ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Конфіденційність персональних даних – обов’язкова для дотримання Адміністратором Сайту або іншою особою, що отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

 

Загальнодоступні джерела персональних даних  довідники, адресні книги, реєстри, списки, каталоги, інші систематизовані збірники відкритої інформації, які містять персональні дані, розміщені та опубліковані з відома суб’єкта персональних даних.

Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

Користувач Сайту (Покупець/Споживач) – суб’єкт персональних даних.

Фізична особа, яка відвідує Сайт інтернет-магазину Herbals-ua.com для придбання, замовлення продукції/послуг або яка має намір придбати чи замовити продукцію та персональні дані якої обробляються. Така фізична особа повинна володіти необхідним обсягом дієздатності. Інтернет-магазин Herbals-ua.com не може збирати та обробляти інформацію від фізичної особи, яка не досягла 18 років. Згода на обробку персональних даних таких осіб повинна надаватися законними представниками такої неповнолітньої/малолітньої особи.

Згода суб’єкта персональних даних – будь-яке документоване, добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки.

Обліковий запис Користувача – це відомості про Користувача надані ним під час заповнення полів на Сайті інтернет-магазину Herbals-ua.com, які дозволяють однозначно ідентифікувати Користувача в процесі використання ним Сайту інтернет-магазину. Обліковий запис створюється Користувачем під час реєстрації на Сайті інтернет-магазину. Для отримання доступу до свого Облікового запису Користувач використовує повідомлені ним при реєстрації адресу електронної пошти та пароль.

Знеособлення персональних даних – вилучення відомостей, які дають змогу прямо чи опосередковано ідентифікувати особу.

Відповідальна особа – визначена власником чи розпорядником персональних даних особа, яка організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці, інформує та консультує власника або розпорядника персональних даних з питань додержання законодавства про захист персональних даних.

 

 1. Мета збору та обробки персональних даних Користувача

Метою обробки персональних даних у системі є зберігання та обслуговування даних контрагентів, відповідно до статей 6, 7 Закону України «Про захист персональних даних».

Персональні дані Користувача Адміністрація Сайту інтернет-магазину Herbals-ua.com може використовувати для забезпечення реалізації цивільно-правових відносин, укладених через Сайт: Herbals-ua.com, надання/отримання та здійснення розрахунків за придбані товари/послуги відповідно до Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», а також:

 • реєстрації та авторизації Користувача на Сайті інтернет-магазину Herbals-ua.com ;
 • надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів інтернет-магазину Herbals-ua.com;
 • створення облікового запису для здійснення покупок;
 • надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем пов’язаних з використанням Сайту;
 • оформлення та розміщення замовлення на товари та послуги;
 • виконання Продавцем умов договору купівлі-продажу товару на відстані;
 • доставки товарів, що замовив Користувач;
 • встановлення зворотного зв’язку з Користувачем, включаючи направлення повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту, обробки запитів, замовлень, заявок від Користувача;
 • визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства;
 • підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем;
 • обробки і отримання платежів, підтвердження податку або податкових пільг Користувачем;
 • маркетингових цілей;
 • надсилання комерційних електронних повідомлень;
 • аналіз зручності Користування Сайтом.

Якщо Користувач погодився отримувати інформацію про нові продукти й спеціальні пропозиції, Інтернет-магазин Herbals-ua.com обробляє його дані, щоб надіслати йому свою комерційну (рекламну) інформацію, наприклад, щодо поточних програм лояльності, акцій, спеціальних пропозицій або розпродажі тощо.

Обробка персональних даних здійснюється відкрито і прозоро із застосуванням засобів та у спосіб, що відповідають визначеним цілям такої обробки.

У разі зміни визначеної мети обробки персональних даних на нову мету, яка є несумісною з попередньою, для подальшої обробки даних власник персональних даних повинен отримати згоду суб’єкта персональних даних на обробку його даних відповідно до зміненої мети, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

 

 1. Склад персональних даних, які підлягають обробці

Інтернет-магазин Herbals-ua.com обробляє ті або інші персональні дані, залежно від мети обробки, які, загалом, будуть такими:

 • ім’я та прізвище Користувача (Покупця/Споживача);
 • адреса електронної пошти;
 • стать (обравши форму звертання пані/пан);
 • адреса доставки;
 • номер телефону;
 • дата народження (надається за бажанням Користувача (Покупця/Споживача);
 • інформація про придбання, замовлення, повернення;
 • комерційна інформація (у випадку, якщо Користувач підписався на нашу розсилку);
 • інформацію про підключення, географічне положення, перегляди (якщо Користувач взаємодієте з нами з мобільного телефону чи будь-якого іншого пристрою).

У випадку, якщо Покупець розриває договір та повертаєте товар належної якості або Herbals-ua.com задовольняє його скаргу щодо повернення товару неналежної якості і здійснює повернення коштів безпосередньо на його банківський рахунок, Покупець повинен зазначити відповідний номер банківського рахунку, на який Інтернет-магазин Herbals-ua.com може перерахувати розмір такого повернення.

 

 1. Правові підстави обробки даних

Для забезпечення захисту персональних даних Користувачів, ця Політика конфіденційності розроблена інтернет-магазином Herbals-ua.com з урахуванням положень законодавства України, зокрема: Закону України «Про захист персональних даних», Закону України «Про електронну комерцію», Закону України «Про інформацію» та інших нормативно-правових актів.

Адміністрація інтернет-магазину Herbals-ua.com обробляє персональні дані Користувача лише у разі наявності його згоди, наданої під час підтвердження замовлення на Сайті інтернет-магазину Herbals-ua.com або створення Користувачем облікового запису. Під час створення облікового запису, натиснувши позначку «Створити обліковий запис» Користувач погоджується з Політикою конфіденційності та надає згоду на обробку персональних даних. Згода на обробку персональних даних може також відбиратися шляхом проставлення відповідної відмітки у графі «Я надаю згоду на обробку персональних даних та погоджуюсь з Політикою конфіденційності».

При купівлі товару в один клік Користувач  погоджується з Політикою конфіденційності та надає згоду на обробку персональних даних, а саме імені Користувача та його номеру телефону. Підтвердженням надання Користувачем згоди на обробку персональних даних є заповнення Користувачем поля, де вказується номер телефону. 

Згода на обробку персональних даних є повністю добровільною. Відсутність згоди на обробку персональних даних не надає можливість зареєструватися на Сайті інтернет-магазину Herbals-ua.com, користуватися обліковим записом, оформлювати замовлення, послуги, купувати товари на Сайті інтернет-магазину Herbals-ua.com. Згода Користувача надається під час оформлення цивільно-правових відносин відповідно до чинного законодавства.

Інтернет-магазин не перевіряє достовірність наданої Користувачем персональної інформації і не здійснює контроль за її актуальністю. Інтернет-магазин Herbals-ua.com виходить з того, що Користувач надає достовірну інформацію і підтримує цю інформацію в актуальному стані. Всю відповідальність, а також можливі наслідки за надання недостовірної, неточної, неповної, помилкової чи неактуальної інформації несе Користувач (Покупець/ Споживач).

Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження строку будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

Ця Політика конфіденційності обов’язкова також для застосування відповідальною особою та співробітниками продавця, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв’язку з виконанням своїх посадових обов’язків. 

 

 1. Права Користувача у зв’язку з передачею та обробкою персональних даних:

Інтернет-магазин Herbals-ua.com у відносинах з Користувачем (суб’єктом  персональних даних) вживає всіх належних заходів, спрямованих на дотримання та забезпечення прав Користувача, наданих йому чинним законодавством.

 

 1. Період зберігання персональних даних

Строк дії згоди на обробку персональних даних необмежений. 

Адміністрація інтернет-магазину Herbals-ua.com зберігає дані Користувача до моменту видалення облікового запису Користувача на Сайті: Herbals-ua.com. Обліковий запис Користувача може видалятися за його запитом.

У системах інтернет-магазину Herbals-ua.com зберігатиметься тільки архівна інформація, яка пов’язана зі збереженням даних про, наприклад, транзакції, будь-які претензії, які Користувач може мати, зокрема протягом встановленого нормативно-правовими актами гарантійного строку або у зв’язку із законодавством, яким регламентується діяльність інтернет-магазину Herbals-ua.com.

Після того, як Користувач (суб’єкт персональних даних) перестав бути Користувачем Сайту шляхом видалення свого облікового запису на Сайті, його персональні дані також автоматично видаляються.

 

 1. Спілкування щодо персональних даних

Будь-які повідомлення або запити, пов’язані з персональними даними, можна надсилати адміністрації інтернет-магазину Herbals-ua.com зручним для Користувача способом, за допомогою відкритих контактних даних.

 

 1. Довіреність на обробку персональних даних

Інтернет-магазин Herbals-ua.com може доручити обробку персональних даних діловим партнерам, якщо це необхідно для здійснення транзакцій, наприклад для підготовки товарів, що замовив Користувач, а також для відправлення товарів або передачі комерційної інформації (останнє стосується тих Користувачів, які погодилися отримувати комерційну інформацію), або для інших цілей, досягнення яких потрібно для належного виконання замовлень Користувачем.

Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах та в порядку, встановленим чинним законодавством України.

Користувач погоджується з тим, що адміністрація Сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур’єрським службам, організаціями поштового зв’язку, операторам електрозв’язку, виключно з метою виконання замовлення Користувача, оформленого на Сайті інтернет-магазину, включаючи доставку товару.

Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди Користувача (суб’єкта персональних даних) на обробку цих даних, наданої володільцю персональних даних, або відповідно до вимог закону.

Доступ до персональних даних Користувача третій особі не надається, якщо зазначена особа відмовляється взяти на себе зобов’язання щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» або неспроможна їх забезпечити.

 

 1. Електронні комерційні повідомлення – розсилка. Відмова підписки на електронну розсилку

Користувач може підписатися на розсилку від адміністрації Сайту, зазначивши свою адресу електронної пошти або номер телефону й погодившись на обробку персональних даних. Адміністрація Сайту використовує розсилку новин і текстових повідомлень для інформування про останні пропозиції (наприклад, про нові товари, послуги, спеціальні пропозиції, акції, знижки або розпродаж).

Користувач може в будь-який час відмовитися від підписки на розсилку новин і текстових повідомлень.

 

 1. Файли cookies

Для роботи Сайту інтернет-магазину Herbals-ua.com використовуються файли cookies. Файли cookies – це невеликі файли, які дозволяють пристроям, які застосовується Користувачами для перегляду веб-сторінок (наприклад, комп’ютер, смартфон), зберігати деяку інформацію про його пристрій. Інформація, яка записана в файлах cookies, використовується, наприклад, з рекламною та статистичною метою та для адаптації Сайту інтернет-магазину Herbals-ua.com до індивідуальних потреб Користувача. Він може змінити налаштування файлів cookies у своєму веб-браузері. Якщо налаштування залишаться незмінними, файли cookies зберігатимуться на пристрої. Зміна налаштувань cookies може обмежити функціональність Сайту інтернет-магазину Herbals-ua.com.

Користувач можете управляти та/або видаляти, обмежувати або блокувати cookies файли з Сайту в будь-який час шляхом модифікації конфігурації браузеру.

Якщо Користувач не бажає використовувати cookies файли на Сайті, то Користувач повинен спочатку відключити cookies файли на своєму браузері.

Продовжуючи користування Сайтом, Користувач приймає політику інтернет-магазину з використання cookies файлів.

 

 1. Безпека та захист персональних даних

Інтернет-магазин поважає конфіденційність персональних даних своїх Користувачів (покупців/споживачів) і докладає всіх зусиль, використовуючи найсучасніші технології, задля забезпечення захисту персональних даних Користувача.

Дані, отримані на Сайті, передаються через протокол https, що забезпечує безпечну передачу даних.

На сторінках, де Користувач надає платіжні реквізити на Сайті, можна помітити, що в правому рядку адреси (залежно від використовуваного браузера) з’являється зображення блокування або ключа, а перші літери, що з’являються в цьому рядку адреси змінюють http на https. Якщо Користувачу це видно, то він може бути впевнений, що Сайт знаходиться на захищених серверах.

 

 1. Інші умови

Інтернет-магазин Herbals-ua.com має право вносити зміни до Політики конфіденційності в односторонньому порядку.

Політика конфіденційності з внесеними змінами вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

Всі пропозиції, зауваження та питання з приводу Політики конфіденційності надсилаються на адресу інтернет-магазину Herbals-ua.com або шляхом відправки  електронного листа на електронну адресу.